Werkplekbeveiliging voorbereidende taken (WB-V)

De WB-V bereidt, in opdracht van de V&G- coördinator Uitvoeringsfase, de veiligheidsorganisatie van het werk voor t.a.v. aanrijd- en elektrocutiegevaar.

Tijdens de theorie opleiding wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • het verzamelen benodigde informatie
  • regelgeving NVW/VVW trein en de AHS
  • o.a. beoordelen van het V&G-plan Ontwerpfase t.a.v. aanrijd- en elektrocutiegevaar
  • het inventariseren en evalueren van de risico’s
  • de inrichting van de veiligheidsorganisatie uitvoeringsfase
  • vaststellen veiligheidsmaatregelen, -organisatie en werkplekbeveiligingsmiddelen
  • het opstellen en beoordelen documenten, en instructies
  • het aangeven hoe de coördinatie en communicatie van elkaar beïnvloedende werken moet verlopen