Werkplekbeveiliging uitvoerende taken (WB-U)

De WB-U draagt zorg, in opdracht van de V&G-coördinator uitvoeringsfase of de WB-V (namens de V&G-coördinator uitvoeringsfase), voor het toetsen, overdragen, het instrueren en op veilige wijze afwijken van het door de V&G-coördinator uitvoeringsfase of de WB-V (namens de V&G-coördinator uitvoeringsfase) opgestelde werkplekbeveiligingsontwerp.

Tijdens de theorie opleiding wordtonder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen

  • regelgeving NVW/VVW trein en de AHS
  • de verschillende beveiligingssystemen
  • het toetsen op veilige uitvoerbaarheid van de, door de WB-V en/of VGC-U, aangeleverde
  • veiligheidsorganisatie, -documenten en –middelen
  • het optreden als coördinator bij elkaar beïnvloedende werken en bij ‘meeliften’
  • de inzet van communicatie- en werkplekbeveiligingsmiddelen
  • het geven van veiligheidsinstructie
  • het controleren in de uitvoering van vastgestelde veiligheidsmaatregelen
  • het evalueren van de veiligheidsorganisatie