Leider lokale veiligheid (LLV) / Leider Werkplekbeveiliging (LWB)

De Leider Lokale Veiligheid (LLV) verzorgt de veiligheidstaken op een aangewezen werkplek in opdracht en onder leiding van de Leider Werkplekbeveiliging (LWB) in het kader van Normenkader Veilig Werken (NVW)- regelgeving. Hij handelt conform de instructies van de LWB conform de geldende WBI.

Tijdens de theorie opleiding wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • regelgeving NVW/VVW trein en de AHS
  • de verschillende beveiligingssystemen
  • kennis over de aangeleverde documenten
  • het gebruik en inzet van werkplekbeveiligingsmiddelen
  • het geven van veiligheidsinstructie aan de uitvoerenden
  • het toezicht houden in de uitvoering op het naleven van de veiligheidsmaatregelen
  • het evalueren van de veiligheidsorganisatie