Veiligheidsman (VHM) / Grenswachter (GRW)

De taken van de veiligheidsman en grenswachter zijn als veiligheidstaak opgenomen in het VVW. De taken worden vervuld binnen de werkplekbeveiligingsmethode Persoonlijke Waarneming (PW). In het VVW is aangegeven dat de veiligheidsman en grenswachter tijdens het reguliere vervoersproces werkenden waarschuwen in respectievelijk PW- VHM en PW- GRW.

Tijdens de theorie opleiding wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • regelgeving NVW/VVW trein en de AHS
  • houding en gedrag
  • zonde indeling en veilige wijkplaatsen en maatregelen
  • kennis over de aangeleverde documenten, instructie PW, plan GW en plan FA
  • de signalen en het gebruik van hulpmiddelen
  • het beoordelen en geven van een veiligheidsinstructie
  • het toezicht houden in de uitvoering het naleven van de veiligheidsmaatregelen
  • het evalueren van de veiligheidsorganisatie