Gereedschapsmachinist (Gmcn)

Middels het uitvoeren van de taak “gereedschapsmachinist” wordt geborgd dat railgebonden voertuigen op veilige wijze op buiten dienst gesteld spoor worden gebruikt.

Tijdens de theorie opleiding wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • regelgeving NVW/VVW trein en de AHS
  • het in bedrijf nemen van het railgebonden voertuig
  • kennis over de aangeleverde documenten beeldinstructie en voertuiginstructie
  • het bedienen en verplaatsen van het railgebonden voertuig
  • het evalueren van de veiligheidsorganisatie